Marieke Harder
ACT therapie & coaching

 "Met ACT lossen we geen klachten en problemen op maar investeren we in het vergroten van veerkracht waar medewerkers jarenlang iets aan hebben"


Bent u werkgever:

 • Wist je dat psychische problemen de grootste oorzaak is bij langdurig ziekteverzuim?
 • Wil je duurzaam investeren in de mentale gezondheid van je medewerkers?
 • Wil je het eigenaarschap van de werknemer stimuleren op een wetenschappelijk bewezen manier?

Dan ben je hier op de juiste plek. Ik draag zorg voor de begeleiding van medewerkers die last hebben van stress gerelateerde klachten en help hen transformeren naar een positiever en gezonder (werk)leven. Met ACT help ik jouw medewerkers bij het vergroten van hun vaardigheden voor meer veerkracht bij mentale problemen, zodat zij zelf het inzicht en de tools hebben om weer gezondere keuzes te maken en vervolgens stappen vooruit te maken.


Wat levert het op, voor u als werkgever?

 • Een waardevolle en actieve bijdrage aan preventie.
 • Het terugdringen van (langdurig) ziekteverzuim. 
 • Impact bij re- integratie waardoor medewerkers sneller werk kunnen hervatten. 
 • Actief eigenaarschap en zelfsturing op gebied van welzijn en gezondheid.
 • Toename van persoonlijk leiderschap.
 • Medewerkers die leren beter te voelen en bewust gaan kiezen voor werkbaar en niet werkbaar gedrag.
 • Blijere, fittere en energiekere medewerkers.
 • Een gezond en waardengericht werkklimaat binnen uw bedrijf.Kwaliteit
Als je op zoek bent naar een deskundige en betrouwbare zorgprofessional, kan de registratie bij een beroepsorganisatie helpen bij het maken van een keuze. Ook voor de NFG staan betrouwbaarheid en professionaliteit voorop.  Sinds 29 juni 2023 ben ik geregistreerd bij het Nederlands Federatie Gezondheidszorg (NFG). Om deze registratie te kunnen waarborgen volg ik bij- en nascholing en blijf ik reflecteren op mijn eigen handelen door middel van intervisie en/of supervisie. Iedere 3 jaar vindt er een visitatie plaats. Zo blijft mijn kwaliteit van de zorg in ontwikkeling. Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de RBCZ, het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg.  


Psychologische veerkracht vergroten, hoe?

Natuurlijk begint dit bij de bereidheid om hierin te investeren als werkgever en werknemer. Wanneer je de psychologische veerkracht wilt vergroten is het zeer effectief om aandacht te besteden aan de werkbaarheid van gedrag.  Welke voor -en achteruitbewegingen maakt een medewerker en wat levert dit op de korte en lange termijn op? Niemand heeft controle over emoties, gedachten en gevoelens, maar met ACT kunnen we wel degelijk leren hoe hiermee om te gaan.  We hebben immers wel controle over wat we juist wel of niet zeggen en doen of laten.  Met ACT werken we daarom aan zowel het onzichtbare gedrag (wat zich binnen in de mens afspeelt) als ook het zichtbare gedrag en hoe zich dit manifesteert in concrete acties vooruit. Dit vraagt wel om het vergroten van eigen inzicht, kennis en vaardigheden. 


Traject 

Binnen een traject werken we aan een persoonlijke en op maat gemaakte gereedschapskist, vol praktische en ervaringsgerichte oefeningen, metaforen en nuttige informatie om het leven te verrijken. Hiermee kunnen medewerkers zelf in het dagelijks leven relatief snel de regie nemen en stappen zetten vooruit. 

De opbrengst hiervan is dat medewerkers zelf actief invloed uitoefenen op de eigen mentale gezondheid. Het doel van een traject is niet dat medewerkers zich beter gaan voelen, wel om beter te leren voelen en veerkrachtiger te maken zodat zij anders omgaan met de moeilijke dingen die zich nou eenmaal voordoen in het (werk) leven. 


Concrete doelen

Voordat we aan de slag gaan, formuleren we natuurlijk concrete doelen, zodat de werknemer een duidelijke koers heeft waar gericht naar toe toegewerkt wordt. Bij ACT houden we niet van dode- mensen doelen of doelen die niet reëel zijn. Met een dode mensendoel bedoel ik dan: doelen die dode mensen beter kunnen dan levende mensen: niet meer boos worden, niet meer in de stress raken. We richten ons op concrete gedragsdoelen met toegewijde actie, daar gaan we voor!


Zelf direct aan de slag en eigenaarschap voorop

Nog voor de intake wordt de medewerker zelf al gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met het aanleveren van informatie over de kwestie waar de medewerker last van heeft en wat belangrijk is op gebied van gezondheid, werk, ontwikkeling, vrije tijd. Tussen de sessies door wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij zelf actief gaat oefenen in het dagelijkse leven, hiermee stimuleren wij de eigen kracht. Dit betekent concreet dat er na iedere sessie ook een concrete oefening of opdracht meegegeven wordt met uitleg en afspraken over wat er verwacht wordt. Ik geloof erin dat het meeste leerrendement zit in de situaties die zich buiten de sessies afspeelt, omdat dit nou eenmaal het echte leven is. een mooier podium om te oefenen met nieuwe vaardigheden is er niet, toch?


Tussentijdse evaluatie:

Uiteraard wordt het traject tussentijds gemonitord: varen we nog de juiste koers met elkaar, in hoeverre kan de medewerker al zelf weer verder? Met schriftelijke toestemming van de medeweker zal ik hier ook een terugkoppeling op kunnen doen.


Nazorg

Natuurlijk kunt u mij ook zien als tankstation, waar uw medewerkers zonder een traject of na een traject kunnen bijtanken. Ik zal daarom ook na drie maanden contact kunnen opnemen met de medewerker en/of werkgever om te horen hoe het gaat en of er nog ondersteuning wenselijk is.


Duur

Een traject bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 sessies. 


Kosten

1ste sessie 'kennismaking' (max 30 min.) : gratis.
Sessies 'vervolgtraject' :informeer naar de mogelijkheden, dan bespreken we op maat wat de wensen en mogelijkheden zijn.